De knipoog (olieverf 2007) Rein Dool

Kwaliteitsstatuut GGZ

Privacy Policy

Praktijkadres :
Duivelsbruglaan 108
4835 JJ Breda
Telefoon : 076-5655658
E-mail adres : secretariaatbonroy@gmail.com
Website : www.bonroy.nl

De Prakijk is gesloten

 

Wat is Kinder- en Jeugdpsychiatrie

en wat doet de psychiater ?

 

Kinder- en Jeugdpsychiatrie is het medisch specialisme wat zich bezighoudt met het onderzoek en de behandeling van kinderen en jongeren die problemen in denken, gedrag en gevoel hebben. Het is een wetenschap die de ontwikkeling van hersenen van jonge mensen bestudeert, hoe psychische stoornissen ontstaan en behandeld kunnen worden.

 

Hierbij wordt ook gekeken naar de omgeving waarin kind / jongere functioneert zoals gezin en school.

 

Er wordt gekeken wat er aan de hand is, waar het door komt en vooral hoe het kan veranderen. Tevens wordt ook gekeken naar eventuele lichamelijke ziekten en begeleidende verschijnselen. De Kinder- en Jeugdpsychiater is immers arts. Hij is opgeleid als psychiater en speciaal als Kinder- en Jeugd psychiater.

 

Na onderzoek en informatie door de verwijzer vormt de psychiater zich een oordeel hoe de behandeling verder vorm kan krijgen. Hiervoor worden ook specifieke vragenlijsten door kind / ouders / school ingevuld en beoordeeld. Het behandelplan wordt met ouders en kind besproken. Dat kan zijn door voornamelijk gesprekken met de jongere al dan niet samen met de ouders. Maar ook met de ouders alleen. Een en ander kan gecombineerd worden met specifieke medicatie. De duur van de behandeling is wisselend.

 

Soms kan ook medicatie het belangrijkste behandelingsmiddel zijn.

 

Dit is bijvoorbeeld het geval als een psycholoog / psychotherapeut specifiek hiervoor heeft verwezen en de gesprekken bij de psycholoog worden gecontinueerd.

 

De Kinder- en Jeugdpsychiater zal mogelijk hulp nodig hebben om een goede diagnose / behandelingsplan te kunnen opstellen van specifiek psychologisch testonderzoek. Dit kan een cognitief capaciteitsonderzoek / intelligentieonderzoek (leercapaciteit), maar ook een uitgebreider neuropsychologisch onderzoek, zijn. In dat geval kan dat in beperkte mate binnen onze praktijk plaats vinden.

Zonodig worden hiervoor elders afspraken gemaakt.