De knipoog (olieverf 2007) Rein Dool

De praktijk is gesloten

 

Vergoedingen van behandelingen

Is uw kind in behandeling in de praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, dan maakt uw kind gebruik van gespecialiseerde (complexe) geestelijke gezondheidszorg.

 

Zorgverzekering / 18 jaar en ouder

 

Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn voor zorg. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, medisch specialist, apotheek of geestelijke gezondheidszorg.

 

De kosten van behandelingen worden sinds 1 januari 2008 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De zorgverzekeraars stellen als voorwaarde dat het polisnummer van uw zorgverzekering wordt doorgegeven. Tevens het BSN nummer (Burger Service Nummer). Daarnaast verzoeken wij u om uw verzekeringsbewijs mee te nemen als u voor de eerste afspraak komt.

 

Eigen risico

 

Is uw kind 18 jaar of ouder dan geldt in de basisverzekering een verplicht eigen risico. In 2016 is het eigen risico € 378,-- per jaar. Het verplichte eigen risico is voor iedereen gelijk. Dit geldt zowel voor lichamelijke als geestelijke gezondheidzorg. Dus voor alle medische specialistische kosten in het desbetreffende jaar, inbegrepen medicatie.

 

U betaalt dit bedrag aan uw zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico geldt voor behandeling vanaf het eerste gesprek (telefonisch of persoonlijk). Ook indien u vroegtijdig uw behandeling beëindigd. Een behandelingstraject loopt in principe een jaar. 

 

Wat betreft de zorgverzekering voor jongeren vanaf 18 jaar, zijn met de meeste zorgverzekeraars kontrakten afgesloten door deze praktijk (Achmea / DSW / De Friesland / CZ / Menzis / Multizorg / VGZ). Bepaalde zorgverzekeraars hebben sterke beperkingen ingevoerd in het kontraktbeleid. Indien er geen kontrakt of beperkt kontrakt is, kan het zinnig zijn voor u om een restitutiepolis af te sluiten. Daarmee kunt u zelf bepalen welke arts / ziekenhuis / zorgverlener u wenst. Met een restitutiepolis ontvangt u zelf de rekening (telkens na looptijd van een jaar) en wordt door u betaald aan de zorgverlener. U declareert zelf bij de verzekering. Met een Akte van Sessie door u getekend, declareert de zorgverlener rechtstreeks bij uw verzekering.

 

In de specialistische gezondheidszorg worden geen afzonderlijke delen van behandelingen afgerekend. Meerdere verrichtingen worden in een pakket verzameld. Zo'n pakket heet een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). U of uw zorgverzekeraar ontvangt een nota voor de complete DBC, en niet apart voor elk bezoek ook niet bij een restitutiepolis.

 

De begindatum van een DBC is de datum van de eerste activiteit die heeft plaats gevonden. Die kan zijn geweest voor het eerste consult bij de psychiater. Bijvoorbeeld door het maken van een telefonische afspraak voor het eerste consult of door een telefonisch overleg van uw huisarts met de psychiater. 

 

Een DBC wordt na een jaar afgesloten en als uw behandeling nog niet is afgerond wordt nadien een vervolg DBC geopend. U ontvangt dan de eigen risico nota van uw zorgverzekeraar (bij 18 jaar en ouder).  

 

Financiering geestelijke gezondheidszorg 2016.

 

Met de meeste zorgverzekeraars werden in 2016 contracten afgesloten. De situatie is per 1 januari 2015 sterk gewijzigd, doordat ook de Kinder- en Jeugdpsychiater (evenals de hele jeugdzorg) onder aansturing komt van de gemeente en los gekoppeld wordt van de zorgverzekeraar. Deze omwenteling wordt Transitie genoemd. Dit geldt voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

 

De huisarts, medisch specialist, jeugdarts of de verantwoordelijke gemeentelijke instantie kan uw kind naar de gespecialiseerde GGZ zorg (kinder- en jeugdpsychiater) verwijzen.